• ANAYASA HUKUKU

  • Bireysel başvuru
  • Diğer anayasal işlemlere ilişkin danışmanlık

  Kendi yasal sorunlarımı çözebilir miyim?

  Kendinizi mahkemede temsil etmeniz veya kendi yasal meselelerinizi ele almanız yasadışı değildir. Ayrıca bazılarının boşanma veya irade verme gibi konularda kullandığı “kitler” ve “formlar” da vardır. Hakimler ve mahkeme personelinin durumunuz devam ederken size herhangi bir yasal tavsiye vermelerine izin verilmemektedir. Avukatlar size legal tüm mahkeme prosedürlerinin gereklilikleri ‚teslim tarihlerini‚ bilmek ve a avukat olmayan kişilerin kolayca göz ardı edebileceği diğer detayları bilmek için size profesyonel yasal yardım sağlamak üzere yetişmiştir.

 • MEDENİ HUKUK

  • Çekişmeli boşanma
  • Anlaşmalı boşanma
  • Nafaka (tedbir, iştirak, yoksulluk)
  • Nafakanın artırımı
  • Mal rejimi (mal paylaşımı )
  • Vesayet ve kayyım atanma
  • Evlenmeye izin
  • İddet müddetinin kaldırılması
  • Diğer medeni hukuk konuları

 • EŞYA HUKUKU

  • Tapu iptali ve tescil
  • Muvazaa nedeni ile tapu iptali ve tescili
  • Kadastro tespitine itiraz
  • Kamulaştırma bedelinin artırılması
  • Tapuda kimlik bilgileri düzeltilmesi (tapuda isim tahsisi)
  • Kamulaştırma nedeni ile tapu iptal ve tescili
  • Diğer davalar.

  Bir sözleşmeden çıkabilir miyim?

  Bazı durumlarda ‚evet. Bazı tüketici satış sözleşmelerinde belirli bir süre içinde iptal etmenize olanak sağlayan hükümler bulunmalıdır. Bir sözleşme yasal olarak yapılmazsa ‚geçersiz kılınması mümkün olabilir. Bir sözleşmenin feshedilmesine yol açabilecek bazı koşullar arasında dolandırıcılık ‚yanlış beyan etme veya zorlama sayılabilir.
  Yalnızca fikrinizi değiştirmek veya karar vermenek genellikle sizi bir sözleşmeden çıkarmak için yeterli bir neden değildir. Geçerli bir sözleşmeyi ihlal ederseniz karşı taraf size dava açabilir ve tazminat alabilir.

 • BORÇLAR HUKUKU

  • Sözleşmeye aykırılık nedeni ile tazminat
  • Haksız fiil nedeni ile tazminat
  • Özel sözleşme türlerine ilişkin ihtilaflar
  • Maddi tazminat
  • Manevi tazminat
  • Diğer davalar

 • İCRA HUKUKU

  • İcra (çek, senet, diğer evrak)
  • Menfi tespit (Aleyhe icra takibinin iptali için)
  • İstihkak ve istirdat
  • Takibe itiraz
  • İpoteğin paraya çevrilmesi
  • Rehnin paraya çevrilmesi
  • Diğer icra işlemleri

 • MİRAS HUKUKU

  • Tenkis
  • Vasiyetnamenin iptali
  • Veraset ilamı

 • İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU

  • İşçi alacağı (Aylık ücret, kıdem tazminatı, kötüniyet tazminatı, hafta ve bayram tatili ve ihbar tazminatı ile fazla mesai)
  • İşe iade
  • Hizmet tespit
  • Diğer iş davaları

 • İDARE HUKUKU

  • Devlet veya kamu kurumu aleyhine açılacak iptal davası
  • Tam yargı avukatı (Devlet veya kamu kurumu aleyhine açılacak tazminat davası)
  • Belediyelerin uygulamasına itiraz
  • Kamulaştırmanın iptali
  • Vergi davaları
  • Diğer idari davalar

 • CEZA HUKUKU

  • Müşteki adına davaya katılma ve şikayet
  • Şüpheli veya sanık adına savunma /müdafilik
  • Diğer ceza davaları


Çalışma Alanlarımız

 • GENEL CEZA HUKUKU
 • İDARİ CEZA HUKUKU
 • MALİ CEZA HUKUKU
 • EKONOMİK CEZA HUKUKU
 • ÇEVRE CEZA HUKUKU
 • BİLİŞİM, İLETİŞİM ve MEDYA HUKUKU
 • FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU
 • TIP HUKUKU
 • TİCARET HUKUKU
 • VERGİ HUKUKU
 • SİGORTA HUKUKU
 • BANKA HUKUKU


HUKUKİ DANIŞMANLIK VE AVUKATLIK HİZMETLERİMİZ

Hukuki Danışmanlık Hizmetinin Kapsamı:
 • Her tür sözleşmelerin hazırlanması,
 • Her türlü ihbar ihtar ve bildirimin tanzimi,
 • Mevcut sözleşmeler doğrultusunda iş ilişkilerinin gözden geçirilmesi,
 • Hukuki konularda sözlü ve gerektiğinde yazılı danışmanlık verilmesi,
 • Yeni çıkan kanunlar ve yönetmelikler hakkında bilgilendirme yapılması,
 • Üçüncü kişi ve kurumlarla yapılacak müzakere toplantılarına katılma görevinin üstlenilmesi. Bu konuda sözleşmeler yapılması.
 • Şirketlerde Genel Kurul hazırlık ve Genbel Kurulunu yapılması
 • Apartman/Site Genel Kurullarının Hazırlanması Yapılması
 • Arabuluculuk

Ceza Hukuku

acceptance-of-service

Müşteki adına davaya katılma ve şikayet Şüpheli veya sanık adına savunma /müdafilik Diğer ceza davaları CEZA HUKUKU Ceza hukukunun genel bir anlatımla konusu suçlar ve cezalardır. Toplumsal düzeni sağlama ve bireysel çıkarları koruma gereği, devleti bazı davranışları yapma veya bunlardan kaçınma konusunda bireylere emirler vermeye ve bunlara uymayanlar için yaptırımlar öngörmeye yöneltmiştir;Daha Fazlası