Hakkımızda

SORUCU HUKUK BÜROMUZ; Dürüstlük ve şeffaflığı ana prensip olarak kabul eden, kuruluşundan bu yana, bireysel, kurumsal nitelikteki müvekkillerine geniş kapsamlı hukuk müşavirliği hizmetleri vermekte olup, bunun yanında başta Ceza Hukuku, Boşanma, Miras ve Aile Hukukunun tüm alanlarında, Gayrimenkul Hukuku, İdare-Vergi, Ticari Davalar, Bankacılık Hukuku, Uluslararası Hukuka İlişkin sorunlarının yanı sıra Sigorta Hukuku, Yabancı Yatırımlar, Sözleşmeler Hukuku vs. alanında olmak üzere hukukun çeşitli dallarında danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir. Ayrıca her türlü Ticari, İş Hukuku, Tazminat vs alanında zorunlu ve ihtiyari Arabuluculuk hizmeti vermektedir.

SORUCU HUKUK BÜROSU; Yurtiçinde ve yurtdışında konularında uzmanlaşmış bir çok hukukçu, öğretim üyesi ve hukuk bürosu ile dayanışma içerisinde olup, hâlihazır ve gelecekteki müvekkillerinin “mevcut hukuki sorunlarını çözmek veya doğabilecek hukuki sorunları için gerekli tedbirleri almak” ilkesi çerçevesinde hareket etmektedir…

SORUCU HUKUK BÜROSU; Dava yoluyla çözümlenmesi kaçınılmaz anlaşmazlıklarda davanın olası getirileri ve riskleri müvekkile aktarılmakta; yapılacak girişimler ve izlenecek stratejiler müvekkil onayı ile pratiğe geçirilmektedir. Dava ile ilgili aşamalar ve ortaya çıkan gelişmeler müvekkile sözlü ve yazılı olarak sunulmaktadır.